12/04/2019 - Plaatsbeschrijving Gemenebeemdenstr 51-53 - Neder-Over-HeembeekLandmeter Van Limbergen bvbaGemenebeemdenstraat 51, 1120 Brussel, België
Architecturaal & meetbaar overzichtScan My WorldScanYourWorld Street 21 - Vlaanderen 9000 België
Architecturaal overzichtLVL - Landmeter Van Limbergen bvbaMolenstraat 26, 9300 Aalst, België
Erfgoed De Olmen - Archivering & overzichtScan My WorldAdres op aanvraag
Grot MijlbeekLandmeter Van Limbergen bvbaGrot Mijlbeek
Kanal - NAVE areaScan My WorldAkenkaai, 1000 Brussel, België